Slide One


Välkommen
Askersunds Byggtjänst AB


 

Personlig Service & Engagemang

Med en gedigen bakgrund och med erfarenheter inom byggnadsbranschen så kan vi erbjuda er ett säkert sätt att få olika byggnationer yrkesmässigt utfört.

 

I snart 40 år

Askersunds Byggtjänst AB är
ett företag som har varit verksamma
i snart 40 år från  starten 1979.

 

Rotavdrag

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag. Skattereduktion för rotavdrag medges med Max 30% av arbetskostnaden men sammanlagt högst 50 000 kronor per/person och år för ombyggnad, tillbyggnad  och renoveringar av bostad mm.

Vi Erbjuder följande tjänster:
Betong och Murningsarbeten - Inredningar - Golvarbeten
Ritningar och byggnadslovshandlingar Totalentreprenader
Om och Tillbyggnader - Reparationer - Markarbeten
Putsarbeten - Kakel & Klinker
Kompetensutveckling


Vi jobbar ständigt med kompetens-utveckling i de områden vi jobbar mot bl a. Ställningbyggnad, bygg- arbetsmiljö bas-p / bas-u och lagar och nya bestämmelser.

Allt för att få en så trygg och säker arbetsplats/miljö och för att säkerställa kvalitén på utförda arbeten.

🖈 ADRESS

Besöksadress:

Karintorp 609
694 96 Åsbro
        
🕽 Telefon
0582 - 505 90

✉ EMAIL
info@askersundsbyggtjanst.se
🖈 ADRESS
Besöksadress:

Karintorp 609
694 96 Åsbro
        
🕽 Telefon
0582 - 505 09

✉ EMAIL
info@askersundsbyggtjanst.se

All right reserved ©2016 Askersunds Byggtjänst AB